3-daagse reis

Christmas truce 1914

Op kerstavond 1914 werden langs grote delen van het Westelijk front de gevechten gestaakt. Het initiatief kwam vooral van Duitse eenheden. Zij werden in de loopgraven voorzien van kerstboompjes die zij met lichtjes op de borstweringen plaatsten, waarna zij kerstliederen zongen en de troepen aan de andere kant met geroep vrolijk kerstfeest toewensten. Aan Engelse kant werd er vaak op ingegaan, maar hier en daar ook aan Franse en Belgische kant. Soms gretig, soms aarzelend en wantrouwend. Eerst een enkeling die het aandurfde een eind het niemandsland in te lopen en op enkele plaatsten stonden daarna al snel grote groepen soldaten in het niemandsland die met elkaar spraken, zongen en souveniers en eten uitwisselden. Hier en daar werd een (geimproviseerde) voetbal rond geschopt in iets wat op een partijtje voetbal moest lijken. Er waren plannen voor een echte wedstrijd, maar daar werd een stokje voor gestoken. Het leek er op dat de soldaten die de slachtingen van de eerste maanden van de oorlog hadden meegemaakt eenvoudigweg niet meer op elkaar wilden schieten, althans niet tijdens dit kerstfeest.

 

XMAS_1914_GBGERM.jpg 

Lage officieren maakten al snel praktische afspraken over de gang van zaken. Gesneuvelden die tussen de loopgraven lagen werden begraven en men accepteerde dat de posities leefbaarder werden gemaakt. Deze gebeurtenissen zouden de geschiedenis ingaan als het Kerstbestand (The Christmas Truce). Op sommige plaatsen duurde het bestand tot het nieuwe jaar, maar op de meeste plaatsen was het met een paar dagen bekeken. Sommige eenheden namen niet deel en 
schoten op een ieder die zich blootgaf. Voor diegenen die deelnamen aan het bestand stond de herinnering aan deze plotselinge verbroedering voor altijd in het geheugen gegrift. Niet in de laatste plaats doordat het natte weer met kerst werd onderbroken door prachtig helder winterweer.

Een Engelse soldaat die het meemaakte schreef:

“But, however, looking back on it all, I wouldn’t have missed that unique and weird Christmas Day for anything”

 

christmas_truce.jpg

 

 

kerstbestand_durendale.jpg

 

  

.